Roll_no Name Fh_name Result Division
130113CRD001 NAVNEET MALVIYA SANTOSH MALVIYA PASS FIRST
130113CRD002 KANHAIYA LAL MANDLEKAR BAGWANDAS MANDLEKAR PASS FIRST
130113CRD003 JYOTI DAMADE GORISHANKAR SEJKAR PASS FIRST
130113CRD004 DEVESH KUMAR SONI GOPAL PRASAD SONI FAIL  
130113CRD007 SANJAY KUMAR SHRIVASTAVA PRAYAG NARAYAN SHRIVASTAVA FAIL  
130113CRD008 RICHA MISHRA RAJENDRA KUMAR MISHRA ATKT  
130113CRD009 MUKESH RATHOD SAJJAN SINGH RATHOD PASS FIRST
130113CRD010 SOHAN SINGH PANWAR MADAN SINGH PANWAR PASS FIRST
130113CRD011 KAMLESH UPADHYAY YASHWANT LAL PASS FIRST
130113CRD012 ABHISHEK JAIN PRAKASH CHANDRA JAIN PASS FIRST