Rollno Name Fname Remark Result Ex_center Sc_code
K90169051001 ANURAG  DHINGRA ANAND DHINGRA FAIL   REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051002 KAMRAJ DESHMUKH TRILOK CHAND DESHMUKH FAIL   REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051003 LEELA DHAR MALVIYA RAM DAS MALVIYA FAIL   REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051004 MAMTA SAINI MOHANLAL SAINI FAIL   REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051005 MONIKA JOSHI PRAKASH CHANDRA JOSHI PASS FIRST REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051006 NIRAJ KUMAR DHOLPURIA RATANLAL DHOLPURIA FAIL   REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051007 PRAKASH CHANDRA MOURYA MOTI LAL MOURYA FAIL   REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051008 PRATIMA KOHLI LALA RAM KOHLI FAIL   REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051009 RAKESH KUMAR SITOLE GENDALAL SITOLE PASS FIRST REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051010 RISHI RAJ NIGAM HARISH CHANDRA NIGAM FAIL   REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051011 SHABNAM BANO MAULA BAKSH PASS FIRST REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051012 SHEETAL RAUT UMRAO RAUT FAIL   REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90169051013 VENKTESH PRASAD SHUKLA AVADHESH PRASAD SHUKLA PASS FIRST REGIONAL CENTER BHOPAL(169) 169
K90306051001 HAMLATA KUMARI KURECHAYA RAJARAM KURECHAYA PASS FIRST REGIONAL CENTRE GWALIOR(306) 306
K90306051002 VIJAY KUMAR KAROTHIYA JAMHA PRASAD KAROTHIYA FAIL   REGIONAL CENTRE GWALIOR(306) 306
K90306051003 RAJ KUMAR SAGARIYA MUNNA LAL SAGARIYA PASS FIRST REGIONAL CENTRE GWALIOR(306) 306
K90306051004 JITENDRA SHAKYA GAYA PRASAD FAIL   REGIONAL CENTRE GWALIOR(306) 306
K80412051001 AMITA UPADHYAY SUSHIL UPADHYAY FAIL   REGIONAL CENTER–JABALPUR(412) 412
K90412051001 ANNAPURNA PATEL LATE SUNIL PATEL FAIL   REGIONAL CENTER–JABALPUR(412) 412
K90412051002 ARJUN SINGH SANODIYA ROSHAN LAL SANODIYA FAIL   REGIONAL CENTER–JABALPUR(412) 412
K90412051003 RAMCHARAN MARKO DAYARAM MARKO FAIL   REGIONAL CENTER–JABALPUR(412) 412
K90412051004 SANJEEV KUMAR SHRIVASTAVA LATE BASORI LAL SHRIVASTAVA FAIL   REGIONAL CENTER–JABALPUR(412) 412
K90412051005 SUNITA HARINKHARE RAM PRASAD HARINKHARE FAIL   REGIONAL CENTER–JABALPUR(412) 412
K90800051001 KAMLESH MISHRA HIRAMANI MISHRA FAIL   REGIONAL CENTER– REWA(800) 800
K90800051002 RAM VIVEK BAGRI AYODHYA PRASAD BAGRI PASS FIRST REGIONAL CENTER– REWA(800) 800
K90800051003 SATYA NARAYAN BAGRI KAMALA PRASAD BAGRI FAIL   REGIONAL CENTER– REWA(800) 800