Rollno Name Fname Result Remark
K90306020008 ANUSUIYA KUSHRE HEERA SINGH KUSHRE   FAIL
K90412020001     SECOND PASS
K90412020002       FAIL
K90412020003 CHETANA SURSAUT MAHENDRA SURSAUT   FAIL
K90412020004 DIVYA SUIYAM LEKHCHAND SUIYAM FIRST PASS
K90412020005 HARPREET KAUR MAN GURDEV SINGH SECOND PASS
K90412020006 KRISHNA GUPTA TARKESHWAR GUPTA   FAIL
K90412020007 MANEGAR SINGH RAMJI SINGH   FAIL
K90412020008 MITHILESH TIWARI DR. ANOOP K. TIWARI   FAIL
K90412020009 PANCHAM SINGH RAJPUT MADAN SINGH RAJPUT   FAIL
K90412020010 RAKHI UMRE MADAN LAL SECOND PASS
K90412020011 SHWETA CHOURASIA S. P. CHOURASIA FIRST PASS
K90412020012 SHRUTI NIGAM DEEPAK NIGAM SECOND PASS
K90412020013 SHAMEEM AHMED ANSARI KHALEEL AHMED ANSARI FIRST PASS
K90412020014 RAKHI SONI JITENDRA SONI SECOND PASS
K90412020015 MANISH KUMAR PANDEY LATE BIPIN KUMAR PANDEY SECOND PASS
K90412020016 RAM KUMAR MESHRAM KESHWRAW MESHRAM   FAIL