Rollno Name Fname Result Remark
K90169DPN001 BARIDUN UMESHIKUMAR BHIKHUBAI BARIDUN BHIKHUBAI RAMJIBHAI   FAIL
K90169DPN002 DR. SMRATI JOSHI R. L. BADAL FIRST PASS
K90169DPN003 DEEPAK RAJORIYA RADHELAL RAJORIYA   FAIL
K90169DPN004 JASWINDER SINGH MUKHTIAR SINGH FIRST PASS
K90169DPN005 JITENDRA ASATI LT. SHRIRAM SHAYASTI   FAIL
K90169DPN006 JESINA SEMETRINO PEREIRA JOHN PEREIRA FIRST PASS
K90169DPN007 JYOTI TIWARI K. L. TIWARI   FAIL
K90169DPN008 KAILASH CHANDRA RAYKWAR DEVILAL RAYKWAR    ATKT  SUB4
K90169DPN009 LAKHAN SINGH YADAV MANGILAL JATAV   FAIL
K90169DPN010 MADHAV SINGH SISODHIA MAN SINGH   FAIL
K90169DPN011 MURALI KRISHNA KALAVAGUNTA NUKALA BABU   FAIL
K90169DPN012 NEHA SINGH BISEN L. B. SINGH BISEN   FAIL
K90169DPN013 PAWAN NEMA MOHAN LAL NEMA   FAIL
K90169DPN014 PRAKASH TIWARI S. K. TIWARI   FAIL
K90169DPN015 PRAMOD GATHIYA MOHAN LAL GATHIYA   FAIL
K90169DPN016 RAKESH KUMAR PANDEY DR.  R. D. SHARMA   PASS WITH GRACE
K90169DPN017 RAVISH PATEL MOHAN PATEL   FAIL
K90169DPN018 SANJAY KUMAR SINGH LT. RAGHURAJ SINGH   FAIL
K90169DPN019 SHALINI BARVE B. D. BARVE   FAIL
K90169DPN020 SHEKH NIJAM DIWAN SHEKH RAHIM DIWAN   FAIL
K90169DPN021 SHAITAN SINGH MEENA ROOP CHAND MEENA   FAIL
K90169DPN022 SHREYASHKER DEVI SHANKAR SRIVASTAVA   FAIL
K90169DPN023 VIKASH LILHARE FIROZ LILHARE   FAIL
K90169DPN024 VINOD KUMAR GANGA SINGH   FAIL
K90169DPN025 VISHAL RAMTEKE ROOPCHAND MEENA   FAIL
K90169DPN026 SHAITAN SINGH MEENA ROOPCHAND MEENA   FAIL