Rollno Name Fname Remark
K90169222001 ASHISH SAHAJWANI PRADEEP SAHAJWANI FAIL
K90412222001 GAURAV VERMA LATE SURENDRA KUMAR VERMA FAIL
K90169222002 BRAJENDRA SINGH GOUR B.B.S. GOUR FAIL
K90169222003 CHANDRAKANT MAHAJAN MADHUKAR MAHAJAN FAIL
K90169222004 JYOTI BILTHARE S.K. BILTHARE FAIL
K90169222005 PRAHLAD DULAT RAM JI PASS
K90169222006 PUNEET SHARMA KUNDAN LAL SHARMA FAIL
K90169222007 SANDDEP KUMAR MEHRA SUNDER LAL MERHAR FAIL
K90169222008 SURENDRA DURGA PRASAD FAIL
K90169222009 SUVESH SOMKUWAR HORILAL SOMKUWAR FAIL
K80306222001 SAROJ KUMAR ANIRUDH KUMAR PASS
K90306222001 MAHESH KUMAR AHIRWAR DHURAM AHIRWAR FAIL
K90306222002 ROOPKISHAN TRIYOGI NARAYAN FAIL
K90306222003 VINOD KUMAR PATEL RAJARAM PATEL PASS
K90306222004 SUSHMA JADON BRIJENDRA SINGH JADON PASS