Rollno Name Fname Remark Ex_center Sc_code
K7016904007 LALMAN GUPTA RASAJIVAN GUPTA PASS    
K7020704004 DEEPAK GURJAR HIRALAL GURJAR FAIL IN   TH2 TH4 TH7    
K7020704005 GAURAV GAVSHINDE SHYAM GAVSHINDE ATKT   TH7    
K7030604001 AMIT  RAI SURESH  SINGH PASS    
K7030604019 RAJBEER  SINGH SONE RAM PASS    
K80306004001 AJAY KUMAR SONI KISHAN LAL SONI PASS    
K80306004004 ASHISH KUMAR CHATURVEDI O.P. CHATURVEDI FAIL IN   TH2 TH7    
K80306004007 JANKI KULSHRESHTH BRIJ KISHORE KULSHRESHTH PASS    
K80306004011 RAMASHANKAR SINGH PARMOLE SINGH PASS    
K80306004012 REKHA KARORIYA SHIV RAM KARORIYA PASS    
K80306004013 SANDEEP ARYA JAI PRAKASH ARYA PASS    
K80306004015 SANTOSH SINGH SENGAR SITA RAM SENGAR PASS    
K80306004017 YOGESH SHARMA ARISHCHANDRA SHARMA PASS    
K80306004018 YUGALKISHORE BHOJ RATAN LAL BHOJ W/H DUE TO PREV.    
K7041204008 DEEPESH KUMAR JHARIYA MANGAL SINGH JHARIYA FAIL    
K7041204014 HARSHA JHARIYA MANOHAR LAL PASS    
K7041204039 VARSHA BADODEKAR SURYABHAN BADODEKAR FAIL    
K80412004001 ANIMESH SHRIVASTVA RAVI PRAKASH SHRIVASTVA PASS    
K80412004015 SHIKHA LEE VIKING ALEXENDER FAIL    
K80800004001 ALOK KUMAR GOSWAMI RADHEY SHAYM GOSWAMI ATKT   TH4    
K80800004002 NIMISH GOUTAM HARINARYAN GOUTAM FAIL IN   TH4 TH7    
K7130004003 ANIL KUMAR AHIRWAR BARELAL AHIRWAR W/H DUE TO PREV.    
K81300004001 AHMADI AYISHA MOHAMMAD ABDULLA W/H DUE TO PREV.    
K81300004003 DEEPSHIKHA MISHARA ASHISH MISHRA FAIL IN   TH6